تبلیغات
My Note! - کاملترین مرجع خطاهای مودم

یاد خر پلیس به خیر!! با خر دمپایی!!

کاملترین مرجع خطاهای مودم

نویسنده :saeed eskandari
تاریخ:یکشنبه 22 بهمن 1391-11:04 ب.ظ

حتما برای شما نیز پیش آمده است که قصد اتصال به اینترنت را دارید و پس از انتخاب کانکشن مورد نظر و هنگام اتصال به شماره مقصد با Error خاصی روبرو شده اید. این Error ها به علت خطاهایی است که در مودم و هنگام اتصال به شبکه پیش می آید. در صورتی که به این خطاها دقت کنید مشاهد میکنید که در کنار توضیح خطا کد Error نیز ذکر شده است به عناون مثال Error618. قصد داریم تا تمامی خطاهای مودم را به همراه کد آنها به شما معرفی کنیم. این ترفند مرجع خوبی برای زمانی است که با مودم خود دچار مشکل شده اید.
این هم لیست تمامی خطاهای مودم:
۶۰۰- اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمائید این خطا نمایش داده میشود.
۶۰۱- راه انداز Port بی اعتبار می باشد.
۶۰۲- Port هم اکنون باز میباشد و برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجدّداً راه اندازی کرد.
۶۰۳- بافر شماره گیری ، بیش از حد کوچک است.
۶۰۴- اطلاعات نادرستی مشخص شده است.
۶۰۵- نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند.
۶۰۶- Port شناسائی نمی شود.
۶۰۷- ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار میباشد.
۶۰۸- راه انداز مودم نصب نشده.
۶۰۹- راه انداز مودم شناسائی نشده .
۶۱۰- بافر ندارد .


۶۱۱- اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترسی می باشد .
۶۱۲- مسیر درست را نمی تواند پیداکند.
۶۱۳-نرخ فشرده سازی بی اعتبار برای داده ها انتخاب شده.
۶۱۴- سر ریزی بافر.
۶۱۵- Port پیدا نشده .
۶۱۶- یک درخواست نا همزمان در جریان می باشد.
۶۱۷- Port یا دست گاه هم اکنون قطع می باشد.
۶۱۸- Port باز نمی شود . (این خطا وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند.)
۶۱۹- Port قطع می باشد. (این خطا وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند.)
۶۲۰- هیچ نقطه ی پایانی وجود ندارد .
۶۲۱- نمی تواند فایل دفترچه ی راهنما ی تلفن را باز نماید.
۶۲۲- فایل دفترچه ی تلفن را نمی تواند بار گزاری کند.
۶۲۳- نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد.
۶۲۴-نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت.
۶۲۵- اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود .
۶۲۶- رشته را نمی تواند بار گزاری کند.
۶۲۷-کلید را نمی تواند پیدا کند.
۶۲۸- Port قطع شده.
۶۲۹- Port به وسیله ی دستگاه راه دور قطع می شود.(سازگار نبودن برنامه ی راه انداز مودم با برنامه ی ارتباطی).
۶۳۰- Port به دلیل از کار افتادگی سخت افزار قطع می باشد.
۶۳۱- Portتوسط کاربر قطع شده .
۶۳۲- اندازه ی ساختار داده اشتباه می باشد.
۶۳۳- Port هم اکنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up پیکر بندی نشده.(راه انداز درستی بر روی مودم نصب نشده).
۶۳۴- نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید .
۶۳۵- خطا مشخص نشده.
۶۳۶- دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است .
۶۳۷- رشته ( (Stringنمی تواند تغییر یابد.
۶۳۸- زمان درخواست به پایان رسیده.
۶۳۹- شبکه ی نا همزمان قابل دسترسی نیست.
۶۴۰- خطای NetBIOS رخ داده.
۶۴۱- سرور نمیتواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را در اختیار بگیرد.
۶۴۲- یکی از اسامی NetBIOS شما هم اکنون روی شبکه ی راه دور ثبت می گردد.( دو کامپیوتر می خواهند با یک نام وارد شوند.)
۶۴۳- Dial-up adaptor در قسمت Network ویندوز وجود ندارد.
۶۴۴- شما Popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد.
۶۴۵- Authentication داخلی اشکال پیدا کرده.
۶۴۶- Account در این موقع روز امکان log on وجود ندارد.
۶۴۷- حساب قطع میباشد .
۶۴۸- اعتبار Password تمام شده .
۶۴۹- حساب اجازه ی دستیابی راه دور (Remote Access) را ندارد.(به نام کلمه ی عبور اجازه ی Dial-up داده نشده است.)
۶۵۰- سرور Remote Accessپاسخ نمیدهد.
۶۵۱- مودم شما یا سایر دستگاههای اتصال دهنده خطائی را گزارش کرده است.(اشکال پیش آمده از مودم شماست.)
۶۵۲- پاسخ نا مشخصی از دستگاه در یافت می شود.
۶۵۳- Macro (دستور العمل کلان) .ماکرو خاسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .INF موجود نمی باشد.
۶۵۴-یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت .INF دستگاه به ماکرو نامشخص اشاره می کند .
۶۵۵- (پیغام) در فایل .INF دستگاه مشاهده نمی شود.
۶۵۶- دستور العمل (ماکرو Default Off ) در فایل .INF دستگاه شامل یک دستور العمل نا مشخص می باشد.
۶۵۷-فایل .INF دستگاه نمی تواند باز شود.
۶۵۸- اسم دستگاه در فایل .INF دستگاه یا در فایل INI. رسانه بیش از حد طولانی میباشد.
۶۵۹- فایل INI. رسانه به نام نا شناخته ی یک دستگاه اشاره می کند.
۶۶۰- فایل INI. رسانه برای این فرمان پاسخی ندارد.
۶۶۱- فایل .INF دستگاه فرمان را از دست داده است.
۶۶۲- تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل .INF دستگاه صورت نگرفته است.
۶۶۳- فایل INI. رسانه به نوع نا شناخته ی یک دستگاه اشاره می کند.
۶۶۴- نمی تواند به حافظه اختصاص دهد.
۶۶۵- Port برای Remote Access پیکر بندی نشده.
۶۶۶- مودم شما یا سایر دستگاههای اتصال دهنده در حال حاضر کار نمی کنند.
۶۶۷- فایل INI. رسانه را نمی تواند بخواند.
۶۶۸- اتصال از بین رفته است.
۶۶۹- پارامتر بکار گرفته شده در فایل INI. رسانه بی اعتبار میباشد.
۶۷۰- نمی تواند نام بخش را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
۶۷۱- نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
۶۷۲- نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
۶۷۳- نمی تواند کاربر را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
۶۷۴- نمی تواند بیشترین حد اتصالBPS را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
۶۷۵- نمی تواند بیشترین حد BPS را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
۶۷۶- خط اشغال می باشد.(رایج ترین خطا است و البته با توجه به تجربه ی من این خطا زمانی که راه انداز مودم به درستی نصب نشده باشد هم رخ میدهد .پس با برخورد با این خطا نگران نباشید.
۶۷۷- شخص بجای مودم پاسخ میدهد.
۶۷۸- پاسخی وجود ندارد.
۶۷۹- نمی تواند عامل را پیدا کند.
۶۸۰-خط تلفن وصل نیست .
۶۸۱- یک خطای کلی توسّط دستگاه گزارش داده میشود.
۶۸۲- Writing section Name دچار مشکل شده.
۶۸۳- Writing device name با مشکل مواجه است.
۶۸۴- device name .684 writing با مشکل رو به رو می باشد .
۶۸۵- Writing maxconnectbps با مشکل رو به رو می باشد .
۶۸۶- Writing maxcarrierBPS با مشکل رو به رو می باشد .
۶۸۷- user writing با مشکل رو به رو می باشد .
۶۸۸- Default Off Writing با مشکل رو به رو می باشد .
۶۸۹- Reading Default Off با مشکل رو به رو می باشد .
۶۹۰- فایل INI. رسانه خالی است.
۶۹۱- دسترسی صورت نمی گیرد زیرا نام و کلمه ی عبور روی دومین بی اعتبار است.
۶۹۲- سخت افزار در درگاه یا دستگاه های متصل شده از کار افتاده است .
۶۹۳- Binary macro با مشکل رو به رو می باشد .
۶۹۴- خطای DCB یافت نشد.
۶۹۵- ماشین های گفتگو آماده نیستند.
۶۹۶- راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل رو به رو می باشد .
۶۹۷ – Partial response Looping با مشکل رو به رو می باشد .
۶۹۸- پاسخ نام کلیدی در فایل .INF دستگاه در فرمت مورد نظر نمی باشد.
۶۹۹- پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است.
۷۰۰- فرمان متصل به فایل .INF دستگاه بیش از حد طولانی می باشد.
۷۰۱- دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده .COM تغییر میابد.
۷۰۲- پاسخ دستگاه زمانی در یافت می گردد که هیچ کس انظار ندارد.
۷۰۳- در فعّالیت کنونی مشکلی ایجاد شده.
۷۰۴- شماره ی callback اشتباه است.
۷۰۵- مشکل invalid auth state .
706- invalid auth state دچار مشکل شده.
۷۰۷- علامت خطا یاب X.25.
708- اعتبار حساب تمام شده است .
۷۰۹- تغییر پسورد روی دومین با مشکل رو به رو شده.
۷۱۰- در زمان ارتباط با مودم ، شما خطا های سری بیش از حد اشباع شده ، مشاهده می شود.
۷۱۱- Rasman initialization صورت نمی گیرد.
۷۱۲- در گاه Biplex در حال اجرا می باشد. چند لحظه بعد دوباره شماره بگیرید.
۷۱۳- مسیر های ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد.
۷۱۴- کانالهای ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمیباشد .
۷۱۵- به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن ، خطا های فراوانی رخ می دهد.
۷۱۶- پیکر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد.
۷۱۷- آدرس های IP در static pool remote access IP وجود ندارد.
۷۱۸- مهلت برقراری تماس PPP پایان پذیرفته است.
۷۱۹- PPP توسط دستگاه راه دور پایان میابد .
۷۲۰- پروتکل های کنترل PPP پیکر بندی نشده.
۷۲۱- همتای PPP پاسخ نمی دهد.
۷۲۲- بسته ی PPP بی اعتبار می باشد.
۷۲۳- شماره تلفن ، از جمله پسوند و پیشوند ، بش از حد طولانی می باشد.
۷۲۴- پروتکل IPX نمی تواند بر روی در گاه Dial –Out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX می باشد.
۷۲۵- IPX نمی تواند روی Port (در گاه) Dial –in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است.
۷۲۶- پروتکل IPX نمی تواند برای Dial- out روی بیش از یک درگاه و در یک زمان استفاده شود.
۷۲۷- مودم نمی تواند به فایل TCPCFG.DLL دست یابد.
۷۲۸- مودم نمی تواند آداپتور IP متصل به Remote Access را پیدا کند.
۷۲۹- slip استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود.
۷۳۰- ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد.
۷۳۱- پروتکل پیکر بندی نمی شود.
۷۳۲- توافق بین PPP صورت نگرفته است.
۷۳۳- پروتکل کنترل PPP برای پروتکل این شبکه سرور موجود نمی باشد.
۷۳۴- پروتکل کنترل لینک PPP خاتمه یافته است .
۷۳۵- آدرس مورد نیاز توسط سرور رد می شود .
۷۳۶- کامپیوتر راه دور پروتکل کنترل را متوقف می کند.
۷۳۷- نقطه برگشت LOOPBACK DETECTED) ) شناسائی شد .
۷۳۸- سرور آدرس را مشخص نمی کند.
۷۳۹- سرور راه دور نمی تواند از پسورد ENCRYPTED ویندوز NT استفاده نماید.
۷۴۰- دستگاههای TAPI که برای remote access پیکر بندی می شوند به طور صحیح نصب و آماده نشده اند.
۷۴۱- کامپیوتر محلی از encryption پشتیبانی نمی نماید.
۷۴۲- سرور راه دور از encryption پشتیبانی نمی نماید .
۷۴۳- سرور راه دور به encryption نیاز دارد.
۷۴۴- نمی تواند شماره شبکه IPX را استفاده نماید که توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است.
۷۴۵- یک فایل مهم و ضروری آسیب دیده dial-up Networking. را دوباره نصب کنید.
۷۵۱- شما ره ی callback شما کاراکتر بی اعتبار می باشد.فقط این کاراکتر ها مجاز میباشند: - ، ( ، ) ، W، T ، P ، Space ، @ و ۰ تا ۹/
۷۵۲- در زمان پردازش Script یک خطای نحوی صورت می گیرد .
۷۵۳- اتصال نمی تواند قطع شود زیرا توسط مسیر گردان چند پروتکلی ایجاد شده .
۷۵۴- سیستم قادر به یافتن bundle چند اتصالی نمی باشد .
۷۵۵- سیستم قادر به اجرای شماره گیری خودکار نمی باشد. زیرا این ورودی یک شماره گیر عادی می باشد .
۷۵۶- این اتصال هم اکنون در حال شماره گیری می باشد.
۷۵۷- خدمات دستیابی راه دور خود به خود آغاز نمی شود . اطلاعات بیشتر را مطالعه کنید.
۷۵۸- اشتراک اتصال اینترنت هم اکنون روی این اتصال میسر می گردد.
۷۶۰- در زمان فراهم آوری امکانات مسیر یابی این خطا رخ می دهد.
۷۶۱- در زمان فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت برای این اتصال این خطا رخ می دهد.
۷۶۳- اشتراک اتصال اینترنت فعال نمی باشد و یا دو اتصال LAN و یا بیشتر به علاوه اتصالی که با این LAN ها مشترک شده وجود دارد .
۷۶۴- دستگاه کارت خوان smartcard نصب نیست .
۷۶۵- اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پیکر بندی می شود که برای آدرس گزاری اتوماتیک IP مورد نظر است.
۷۶۶- سیستم نمی تواند هیچ گواهی را بیابد.
۷۶۷- اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN بر روی شبکه شخصی انتخاب میگردد که بیش از یک آدرس IP را پیکر بندی کرده .اتصال LAN را با یک آدرس IP مجزا مجددا پیکر بندی نمایید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت صورت گیرد .
۷۶۸- به دلیل رمز دار نکردن داده ها اتصال صورت نمی گیرد .
۷۶۹- مقصد مشخصی قابل دستیابی نمی باشد.
۷۷۰- دستگاه راه دور تلاش برای برقراری ارتباط را نمی پذیرد.
۷۷۱- اقدامات اتصال صورت نمی گیرد زیرا شبکه اشغال می باشد .
۷۷۲- سخت افزار شبکه کامپیوتر راه دور با نوع تلفن در اختیار سازگاری ندارد .
۷۷۳- امکان ایجاد اتصال میسر نمی باشد زیرا شماره مقصد تغییر کرده است .
۷۷۴- به دلیل از کار افتادگی ، موقتا اتصال صورت نمی گیرد .
۷۷۵- مکالمه تلفنی توسط کامپیوتر راه دور قطع شد.
۷۷۶-مکالمه تلفنی نمی تواند وصل گردد ، زیرا مقصد خواسته است که یک ویژگی را حفظ کند.
۷۷۷- اتصال صورت نمی گیرد زیرا مودم (یا سایر دستگاه های ارتباط دهنده) روی کامپیوتر راه دور دچار مشکل شده اند.
۷۷۸- تایید هویت سرور امکان پذیر نیست .
۷۷۹- برای برقراری dial – out این اتصال باید از Smartcard استفاده کرد .
۷۸۰- عمل انجام شده برای این اتصال بی اعتبار می باشد .
۷۸۱- تلاش برای رمز گزاری صورت نمی گیرد زیرا گواهی معتبری یافت نشد.
۷۸۲- ترجمه آدرس شبکه در حال حاضر به عنوان یک پروتکل مسیر یابی نصب می گردد و باید قبل از اینکه باید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت فراهم گردد حذف شود .
۷۸۳- اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی یابد . اتصال LAN که به عنوان شبکه شخصی انتخاب می گردد .(اتصال آداپتور LAN را چک کنید .)
۷۸۴- در حالی که این اتصال را در زمان logon استفاده می کنید ، شما نمی توانید شماره بگیرید زیرا این اتصال برای استفاده از نام کاربری پیکر بندی شده است که متفاوت از نام کاربر روی smartcard می باشد . چنانچه بخواهید آن را زمان log onاستفاده نمائید باید برای استفاده از user name روی کارت smart آن را پیکر بندی کنید.
۷۸۵- در صورت استفاده از این اتصال در زمان log on شما نمیتوانید شماره گیری کنید. زیرا برای استفاده از یک
Smartcard پیکر بندی نشده است.
۷۸۶- مبادرت به اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا هیچ گواهی نامه ی معتبری برای تصدیق امنیت روی کامپیوتر
شما وجود ندارد .
۷۸۷- اتصال L2TP غیر ممکن است زیرا لایه امنیتی نمیتواند کامپیوتر راه دور Authentication نماید .
۷۸۸- تلاش برای ایجاد اتصال L2TP بی نتیجه می باشد.زیرا لایه امنیتی نمی تواند پارامتر های سازگار با کامپیوتر راه دور را فراهم نماید .
۷۸۹- تلاش برای ایجاد اتصال L2TP فراهم نمی گردد زیرا لایه امنیتی با یک خطای پرداز شی در طول سازگاری با کامپیوتر راه دور مواجه است.
۷۹۰- تلاش برای اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا تائید گواهی نامه بر روی کامپیوتر راه دور میسر نمی باشد.
۷۹۱- اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا خط مشی امنیتی برای اتصال یافت نمی شود.
۷۹۲- اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان رسیده است.
۷۹۳- اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا این خطا رخ می دهد در حالی که در مورد امنیت به توافق می رسند.
۷۹۴- ویژگی Radius این کاربر PPP نمی باشد.
۷۹۵- ویژگی Radius نوع تونلی برای این کاربر نادرست میباشد.
۷۹۶- ویژگی Radius نوع خدمات برای این کاربر نه قالب بندی می شود و نه به صورت CALLBACK قالب بندی
می شود.
۷۹۷- مودم پیدا نشد.
۷۹۸- گواهی نامه ای شناسایی نمی شود که بتواند که بتواند در پروتکل قابل ارائه استفاده شود .
۷۹۹- اشتراک اتصال اینترنت میسر نمیگردد زیرا دو IP شبیه به هم در شبکه وجود دارد .
۸۰۰- مودم قادر به ایجاد اتصال VPN نمی باشد یا سرویس دهنده VPN در دسترس نمی باشد.
خطای DUNS 629 : پورت بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود ( درست نبودن راه انداز مودم یا برنامه ارتباطی ) این خطا توسط برخی از مشكلات دیگر ایجاد می گردد . در مورد كلیه نسخه های ویندوز : مطمئن باشید كه نام و كلمه عبوری را كه برای اتصال سیستم شماره گیری DUNS وارد كردید درست است . همچنین از درست بودن شماره تلفن مطمئن شوید . فراموش نكنید كه پسوردها از اهمیت خاصی برخوردارند و از این پس چیزی كه شما وارد می كنید بصورت ستاره ظاهر می گردد . وارد كردن پسورد غلط ، راحت و آسان می باشد . نیاز به مرورگر ( browser ) ، پست ( mail ) و سایر كاربردها و امكانات شبكه ای شما و اتصال شبكه dial-up می تواند توسط برنامه های مختلفی به اجرا در آید كه برخی از آنها ممكن است برای چیزی كه اتصال شماره گیری ( DUNS connection ) استفاده می نماید نظیر نام كاربر و پسورد ، تنظیمات خاص خود را دارا باشد . ( بویژه ، جستجو گر اینترنت مایكروسافت Microsoft's Internet Explorer ) و ویزارد اتصال اینترنت ( Internet Connection Wizard ) ، Outlook , outlook Express و غیره همگی از امكاناتی برای راه اندازی یك اتصال DUNS برخوردار می باشند . چنانچه این خطا باقی ماند با برنامه HyperTerminal مستقیما متصل به مودم با سرور تماس بگیرید ( Using HyperTerminal را ببینید . پس از اتصال به برقراری ارتباط برای نام كاربر شما و سپس پسورد ، كلیه سرورها پاسخ خواهند داد . این مورد به شما اجازه خواهد داد تا پاسخ هر خطا را از سرور مشاهده نمایید . چنانچه سرور نام و كلمه عبور شما را بپذیرد باید یك جلسه PPP راه اندازی نماید . برای كسب بیشتر آن نمی توانید برنامه HyperTerminal را استفاده نمایید . شما ممكن است كاراكترهای زایدی را ببیند .
چنانچه این مورد رخ دهد تلفیق نام كاربر و پسورد باید توسط (dial-up networking systems) DUNS عملی باشد .اگر با خطایی مواجه شدید با سرویس دهنده خدمات خود تماس بگیرید و به آنها اجازه دهید تا به اطلاعات حساب شما وارد شوند و آن را امتحان نمایند .
در مورد ویندوز NT 4.0 : چنانچه كلیه ورودیها برای سرویس شماره گیری ( DUNS ) درست نیست شما ممكن است این خطا را دریافت نمایید . این مورد تنظیمات غلطی را برای نوارگردانهای Basic ، Server ، Script ، Security ، X.25 و DUNS connectoid در بر دارد . تنظیمات برای صحت (authentication) و رمز گذاری ( encryption ) روی نوار امنیتی باید با نیازهای ISP شما برابری نماید . تنظیمات روی حساب سرور یك PPP ، نوع سرور اینترنت را مشخص خواهد نمود . نوع سرور اینترنت ، پروتكل TCP یا IP و فشرده سازی نرم افزار را با ISP خود بررسی نمایید . علاوه بر این تنظیمات ، در تنظیمات شماره گیری مطمئن شوید . توجه نمایید كه شما نیازی به ذخیره پسورد خود از روی نوار امنیتی ندارید .
در مورد دامین edition ویندوز 98 : چنانچه یك جلسه encryption 128 بیتی را تحت شرایط خاص ایجاد می نمایید مقاله MS KB Q237419 را مشاهده نمایید .
در مورد ویندوز NT و 2000 : زمانی كه در صدد ایجاد یك جلسه PPTP می باشید به محض اتصال به ISP خود این خط ممكن است رخ دهد . مقاله MS KB Q169843 را ببینید .
در مورد ویندوز 95 و DUNS 1.2b : چنانچه حساب جدید و تغییر پسورد ( change password ) فعال باشد . مقاله MS KB Q191122 را مشاهده كنید .
در مورد هر نسخه ویندوز : چنانچه با خدمات دستیابی راه دور و مسیر یابی ( Routing and Remote Access Service ) با سرور ویندوز NT تماس می گیرید با مقاله MS KB Q172290 و مقاله KB Q220954 را مشاهده كنید و یا چنانچه برای encryption 128 بیت با سرور NT تماس می گیرد زمانی كه encryption 128 بیت را نصب نكرده اید مطلب KB Q172215 را ببینید .
در مورد ویندوز 95/ 98 : بوسیله نرم افزار یا مودم ایجاد می گردد كه به درستی پیكر بندی نشده و یا خراب می باشد همچنین به دلیل ID اشتباه كاربر یا پسورد اشتباه ایجاد می گردد .
در مورد یك proE2 یا Motorola BitSurfPro : مقاله مایكروسافت Q199241 را مشاهده نمایید .
در مورد MSN 2.52-2.6 : مقاله مایكروسافت Q199543 را ببینید .
در مورد ویندوز NT یا 2000 : اگر سرعت درگاه مودم كمتر از 200/19 می باشد ، این خط نمایش داده می شود . ورودی دفترچه تلفن و یا تنظیمات مودم را از روی control panel/modems درست كنید . مقاله مایكروسافت KB Q241513 را مشاهده كنید .
در مورد ویندوز NT : چنانچه خدمات دستیابی راه دور و مسیر یابی پیكر بندی نشده اند تا پیغام هایی نظیر RAS سرور را دریافت نمایند . Dial-up نمی تواند اتصال به سرور را تكمیل نماید. پیكربندی خود را بررسی نمایید و اتصال را مجددا امتحان نمایید . مقاله مایكروسافت KB 170977 را مشاهده نمایید .
ویندوز NT : همچنین قسمت گره گشایی مشكلات log in را در مقاله MS KB Q161986 ببینید .
در مورد ویندوز XP : مشكلات ایجاد شده توسط تنظیمات نادرست connectoid می باشد . همچنین قسمت MS KB Q314445 را مشاهده نمایید .
خطای DUNS 6XX Dial-up Networking Systemخطای 600 ، 601 ، 603 ، 606 ، 607 ، 610 ، 613 ، 614 ، 616 ، 618 ، 626 ، 632 ، 637 و 638 : یك خطای داخلی ( سیستم عامل ویندوز ) اتفاق افتاده است . مایكروسافت پیشنهاد می كند كه كامپیوتر را خاموش یا مجددا راه اندازی نمایید تا مطمئن شوید كه كلیه تغییرات جدید پیكر بندی ، تاثیر را پذیرفته اند .
چنانچه این مورد نتواند مشكل را حل نماید شما باید قسمت هایی از ویندوز را حذف یا مجددا نصب نمایید و یا می توانید ویندوز را مجددا نصب نمایید .
خطای DUNS 718 : مهلت برقراری تماس PPP پایان پذیرفته است .
این خطا نشان می دهد كه گفتگوی PPP شروع شد اما به پایان رسید زیرا سرور راه دور ، در یك زمان مناسب پاسخ نداد
این حالت به دلیل كیفیت ضعیف خط یا مشكل سرور (ISP) ایجاد می گردد . زمانی كه مودم شما به ISP متصل می باشد و نام و كلمه عبور را فرستاده است این خطا نمایش داده می شود اما هیچ پاسخی از سوی سرور دریافت نمی گردد .
گاهی اوقات ، ‌شماره گیری مجدد ، موفقیت آمیز خواهد بود .
اگر اعتبار حساب ISP شما تمام شود و یا چنانچه نام وكلمه عبوری كه شما به كار می برید ، بی اعتبار باشد ، این خطا رخ میدهد .
در مورد ویندوز NT و Motorola ISDN Bitsurfr pro E2 مقاله MS KB را مشاهده نمایید .
زمانی كه با ویندوز NT 4.0 یا سرور SP2 تماس می گیرید این مقاله را ببینید .
اگر PPTP و ویندوز NT را به كار می برید این مقاله را مشاهده كنید .
اگر مسیر یابی MS و ارتقای سرور دستیابی راه دور را برای ویندوز NT 4.0 راه اندازی كرده اید مقاله MS KB را مشاهده نمایید .
در مورد سرور Exchange 5.5 مایكروسافت مقاله MS KB را ببینید .
خطای DUNS 711 : به اجرا در آمدن RasMan (initialization) صورت نمی گیرد . گزارش وقایع را بررسی نمایید .
چنانچه سرویس plug and play صورت نپذیرد این خطا در مورد ویندوز NT 4.0 رخ می دهد . این خطا باعث باز نشدن مودم (modems) از روی controlpanel و همچنین مانع شناسایی مودم برای خدمات دستیابی راه دور خواهد شد .
برای حل این مشكل سرویس plug and play را از روی control panel/services فعال كنید .
خطای DUNS 692 : سخت افزار در پورت یا دستگاه متصل شده از كار افتاده است .
چنانچه مودم شما بطور كامل وصل نباشد و یا برق مودم بدلایلی قطع باشد این خطا نمایش داده می شود . درستی نصب مودم را از طریق controlpanel/modems/driver و خطایاب (diagnostic) بررسی نمایید . این خطا همچنین می تواند بدلیل سیم سری شل یا اشتباه در مورد مودم های بیرونی بوجود آید. چنانچه از سرویسی برخوردارید كه یك dial-tone غیر استاندارد ، نظیر پست صوتی Telco-provided را فراهم می كند این خطا رخ می دهد .
این خطا با اضافه كردن كاما (adding cammas) قبل از شماره گرفته شده ، برطرف می گردد .
اگر برنامه HyperTerminal هم اكنون از پورت استفاده نماید ، این خطا در مورد ویندوز NT 4.0 رخ می دهد .
در مورد ویندوز 2000 یا XP چنانچه برنامه Quicken 2000 را نصب كرده اید :‌
این خطا بوسیله برنامه Quicken Download Manager ایجاد می گردد . مودم را بردارید و آن را مجددا نصب نمایید ، این كار ، به راه اندازی مودم برای یك جلسه مجزا ، منجر می گردد . بر داشتن برنامه Quicken 2000 یا غیر فعال نمودن برنامه Quicken Download Manager ، راه حل همیشگی این خطا می باشد . مقاله Intuit ، چگونگی قطع برنامه Quicken Download Manager را توضیح می دهد . این مشكل همچنین در راه حل های Dell مقاله KB مورد بحث قرار گرفته است .
همچنین پیغام این Dell talk را مشاهده نمایید .
Dell Solution KB Article
در مورد ویندوز 2000 و كامپیوسرو یا UUNET : این مقاله را ( MS KB ) را ببینید .
در مورد ویندوز NT یا 2000 یا مودم 3Com Impact ISDN : شما به ارتقای فایل .INF نیاز دارید . مقاله MS KB را مشاهده نمایید .
در مورد ویندوز NT و مودم USR Sportster ISDN : شما به ارتقای گرداننده ( driver ) نیاز دارید . مقاله MS KB را مشاهده نمایید .
در مورد ویندوز NT و مودم IBM Mwave :‌ زمانی كه از طریق ارتقای گرداننده IBM ، log on می نماید و یا در حالی كه اولین بار یك حساب محلی را log on می كنید ، این مشكل ممكن است حل گردد . مقاله MS KB را ببینید .
در مورد كامپیوترهای IBM Value Point 466DX2 : Blos به ارتقاء نیاز دارد . مقاله MS KB را مشاهده كنید .
در مورد ویندوز XP : MS KB 314846 را ببینید (عملكرد بر مودم ، كابل و پورت اشتباه و مشكلات انتخاب دست دهی) handshaking option problems .
خطای DUNS 650 ، 651 و 652 : 650 سرور Remote Access پاسخ نمی دهد .650 MSN مودم پاسخ نمی دهد .كلیه نسخه های ویندوز : چنانچه به سرور ویندوز NT بوسیله PPTP متصل می باشید قسمت MS 162847 KB را مشاهده نمایید . اگر مودم یا دستگاه سرور ISP به طور صحیح پیكر بندی نشود خطای 650 رخ می دهد .
اگر این خطا ادامه یافت با برنامه HyperTerminal مستقیما متصل به مودم با سرور تماس بگیرید . تقریبا كلیه سرور ها پس از اتصال به برقراری ارتباط به خاطر نام كاربر و سپس پسورد پاسخ خواهند داد . این مورد به شما اجازه خواهد داد تا پاسخ هر خطا را از سرور مشاهده نمایید . چنانچه سرور ، نام و كلمه عبور شما را بپذیرد سرور باید یك جلسه PPP را آغاز نماید . برای كسب بیشتر آن نمی توانید از برنامه HyperTerminal استفاده نمایید . شما ممكن است كاراكترهای زایدی را مشاهده نمایید . اگر این حالت اتفاق افتاد ، تلفیق نام كاربر و پسورد باید با كمك DUNS عملی باشد . چنانچه با خطایی مواجه شوید با سرویس دهنده خدمات خود تماس بگیرید و به آنها اجازه دهید تا به اطلاعات حساب شما وارد شوند و آن را امتحان نمایند .
نمونه بارز آن و سایر ISP ها : برخی ازISP ها به سرویس گیرنده ای برای شبكه های نصب شده مایكروسافت نیازمند می باشند كه بعنوان log on شبكه اصلی شما انتخاب می شوند . ( ویندوز control panel/Networking )
AOL روی سیستم شما: چنانچه روی سیستم خود یك AOL نصب كرده اید اما آن را استفاده نمی كنید ، نرم افزار AOL ممكن است با دستیابی به هر ISP دیگر اختلال ایجاد كند.
( ویندوزcontrol panel/Add/Remove programs اضافه كردن و حذف برنامه ها .)
MSN 2.52-2.6 كه اتفاق می افتد DUNS می باشد كه بعد از MSN 2.52 نصب می شود. مقاله MS KB Q192420 را ببینید . (Dial-up networking system)

خطای DUNS 651 : مودم شما ( یا سایر وسایل اتصال دهنده ) خطایی را گزارش كرده است ( خطا ، از طرف مودم بوده است ) .
كلیه نسخه های ویندوز : چنانچه خطایی در فایل .INF باشد كه برای نصب مودم در ویندوز به كار می رود و یا چنانچه مودم با فایل اشتباه .INF نصب شده باشد این خطا ممكن است رخ دهد . اگر این مورد صورت گرفت ، مودم را با فایل .INF درستی مجددا نصب نمایید همچنین :
Data Race Red Modem Error–MS KB Q122901 Evercom 24E+Error MS KBQ122414 را مشاهده كنید .
شما همچنین می توانید logging شدن را توسط برنامه HyperTerminal آزمایش نمایید . ( به قسمت بالا نگاه كنید ) .
همانطور كه در قسمت بالا شرح داده شد برنامه HyperTerminal مستقل از فایل .INF مودم عمل می نماید
خطای DUNS 652 : پاسخ نامشخصی از دستگاه دریافت می گردد .
كلیه نسخه های ویندوز : چنانچه خطایی در فایل .INF وجود داشته باشد كه برای نصب مودم در ویندوز به كار می رود و یا چنانچه مودم با فایل اشتباه .INF نصب شده است ، این خطا نمایش داده می شود . اگر چنین موردی صورت گرفت مودم را با كمك فایل .INF صحیح مجددا نصب نمایید .
شما می توانید همچنین logging شدن را همراه برنامه HyperTerminal امتحان نمایید . همانطور كه در قسمت بالا توضیح داده شده برنامه HyperTerminal مستقل از فایل .INF مودم عمل می نماید .
ویندوز NT 3.5/3.51 : در مورد مودم های مگا هرتز خاص ، MS KB Q136034 را ببینید .
ویندوز برای workgroups 3.11 : در مورد مودم MS KB Q 129426 , Multi Tech MT2834 را مشاهده نمایید .
خطای DUNS 645 : Authentication داخلی اشكال پیدا كرده است.
ویندوز 98 / 95 : چنانچه گزینش یا انتخاب پسورد رمز گذاری شده مورد نیاز (Require encrypted password) روی جدول Server Types در جزئیات اتصال فراهم شود و یا نام و كلمه عبور اشتباه وارد شود ، این خطا رخ می دهد . مقاله MS KB Q199780 را ببینید .
MSN 2.5 : در صورت استفاده از MSN 2.5 ، اگر آداپتور dial-up یا قطعات از كار بیفتد این خطا نمایش داده می شود. مقاله MS KB Q173644 را مشاهده نمایید ( برخی از كاربرها این موقعیت به كار برده شده را گزارش می كنند حتی اگر آنها هرگز MSN را به كار نبرده باشند) .
ویندوز 98/95 : چنانچه میز كار pc( desktop ) به یك pc دستی تحت شرایط خاص متصل شود این خطا نمایش داده می شود . مقاله MS KB Q184227 را مشاهده نمایید .
ویندوز 98/95 : اگر در صدد ایجاد یك اتصال VPN ( شبكه خصوصی مجازی ) می باشید و VPN به طور صحیح نصب نشده است این خطا رخ می دهد . مقاله MS KB Q188141 را ببینید .
كلیه نسخه های ویندوز : چنانچه در صدد اتصال به دامین ویندوز 2000 می باشید كه از یك log on سرورRRAS (Routing and Remote Access Services) بدون امتیازات اجرایی برخوردار است این خطا رخ می دهد . مقاله MS KB 227747 را مشاهده نمایید.
چنانچه از یك مودم انتخاب شده در DUNS connectoid برخوردارید كه به مدت طولانی در كامپیوتر نصب نشده است این خطا ممكن است نمایش داده شود . مطمئن شوید كه مودم درستی در Connectoid انتخاب می شود .
خطای DUNS 680 : خط تلفن وصل نیست .
كلیه نسخه های ویندوز : وصل نبودن خط تلفن ، دلایل بسیاری برای این نوع خطا وجود دارد .
ابتدا ، برای پی بردن به اتصال خط و وصل شدن خط تلفن ، با استفاده از برنامه HyperTerminal به كمك شیوه اتصال پورت Com ، قابلیت مودم را بررسی نمایید . Using HyperTerminal را مشاهده نمایید. چنانچه به مودم خود ، فرمان AT & FX1 و بعد از آن فرمان dial را دارید تشخیص اتصال خط غیر ممكن خواهد بود . اگر هنوز به خط تلفن وصل نشده اید مودم ممكن است به طور صحیح نصب نشده باشد ( بویژه چنانچه آن مودم یك PCI یا یك soft-modem باشد ) یا سیم از مودم به خط تلفن اشتباه وصل شده است و یا به اتصال دهنده اشتباهی روی مودم نصب می باشد . سیم خط دیگری را امتحان نمایید و از اتصال LINE-not phone-jack روی مودم مطمئن شوید . یك تلفن عادی را به سیم تلفن روی مودم وصل كنید و از وصل بودن آن مطمئن شوید . مودم همچنین ممكن است خراب باشد . بسیاری از مودم های جدید به جای رله ( تقویت كننده ) الكترومكانیكی قدیمی برای استفاده نكردن از وقفه واقعی مودم (off – hook) با یك مدار الكترونیكی عرضه می شوند . برخی از طرح ها ، اعتبار كمتری را نشان داده اند و بیشتر اوقات آنها در یك حالت وقفه ای (off – hook) قرار خواهند گرفت بنابر این وصل نبودن و وصل بودن سیم تلفن ممكن است خط را وصل نماید . در صورت وقوع این وضعیت ، مودم نیاز به تعمیر و تعویض دارد . اگر چه مودم ، شماره گیری (X1) را دچار اشكال می نماید اما به غیر از این وصل شدن خط را نیز شناسایی نمی كند . احتمالا مشكل در انتخاب و گزینش درست كشور در windows / control panel / telephony یا در نصب نادرست مودم یا فقدان پشتیبانی برای كشور شما در گرداننده (driver) مورد استفاده تان می باشد . بررسی نمایید تا ببینید كه driver هایی ، برای ارتقاء (update) وجود دارند .
چنانچه مودم با یافتن (X3) در برنامه HyperTerminal به طور صحیح شماره گیری نماید اما زمانی كه DUNS را استفاده می نماید صدای شماره گیری را نمی یابد . مشكل می تواند DUNS ( برای ارتقاء یا نصب مجدد ، بررسی نماید ) یا پیكر بندی درست و انتخاب مودم برای DUNS connectoid باشد.نوع مطلب : آموزش • سخت افزار 

pink female viagra 100mg
شنبه 18 خرداد 1398 01:13 ق.ظ

Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog centered on the same information you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my readers would appreciate your work. If you're even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.
chocolate
پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397 11:07 ب.ظ
Thanks a lot for sharing this with all of us you really
understand what you are talking about! Bookmarked.
Kindly additionally discuss with my website =). We can have a link change arrangement between us
demonicrascal5587.jimdo.com
چهارشنبه 18 مرداد 1396 05:15 ب.ظ
Thank you for every other informative blog. Where else could I am
getting that kind of information written in such
a perfect means? I've a project that I'm simply now operating on, and I've been at the glance out for such information.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo